ASZF

Általános szerződési feltételek

A dekoraciosmatrica.hu törekszik a weboldalon feltűntetett információk hitelességére. Egyes képek lehetnek illusztrációk. Az árak előzetes egyeztetés és értesítés nélkül is változhatnak, a weboldalon található kedvezmények érvényessége a készlet erejéig tart.

Adatkezelés

Tudomásul veszem, hogy a dekoraciosmatrica.hu oldalon a rendeléshez önként megadott adataimat(Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok) a webáruház további öt évig tárolhatja, adataim törlését írásbeli igényem alapján a rendelés teljesítése után elvégzik (írásos igény bejelentése a dekoraciosmatrica@t-online.hu e-mail címen). Tudomásul veszem, hogy a megadott e-mail címemre sikertelen rendelés esetén is maximum egy alkalommal emlékeztető e-mailt küldjenek, amelyben szerepelhetnek az általam nem megrendelt termékek.

Tudomásul veszem, hogy a Dekorációsmatrica ([9126 Gyarmat. Kossuth u. 18/b.]) adatkezelő által a(z) https://www.dekoraciosmatrica.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt.. (H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím, telefonszám, az általam megrendelt termékek neve és típusa, illetve azok értéke.

Rendelés és szállítás

A weboldalon található termékek árai bruttó árak. (Az árváltozás jogát fenntartjuk).
A rendelés folyamatához nem szükséges a regisztráció.
A rendelést csak akkor tekinthetjük érvényesnek, ha a vásárló elolvasta, elfogadta és tudomásul vette ezen általános szerződési feltételeket.
A vásárlást folyamata során a vásárló a szállítással és fizetéssel kapcsolatos lehetőségek közül kiválaszthatja számára a megfelelőt. A rendelést csak abban az esetben tudjuk érvényesnek tekinteni, ha a vásárló az oldalon található összes kötelező mezőt megfelelően kitölti.
A vásárlás végeztével a megrendelő visszaigazoló e-mail üzenetet kap, ez jelzi felé, hogy a rendelését elfogadottnak tekintjük.
A vásárlás folyamán a vásárló különleges igényeit, kérdéseit a megjegyzés rovatban közölheti opcionálisan. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a dekoraciosmatrica.hu felelősséget nem vállal.
A vevő köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Javasoljuk ,hogy a kézbesítéskor ,rögtön nyissuk fel a küldeményeket,és győződjünk meg annak sértetlenségéről.Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett.
Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Hiba megállapitás, elbirálása: 5-10 munkanap. Amennyiben a vevő nem a megfelelő terméket rendelte, azt kizárólag 10000ft-értékhatárig áll módunkban kicserélni. Kérjük figyelmesen rendeljenek. Amennyiben garanciális probléma merül fel, elvárjuk a bejelentéshez a releváns dokumentáció és képek csatolását, ezeknek hiányában nem áll módunkban a reklamációt érvényesnek tekinteni.

A vásárlás visszavonása és a megvásárolt termék visszaküldése az Eladó egyértelmű jóváhagyását igényli. Távollévők között kötött szerződéskor a Vevő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb esetekben, ha az Eladó beleegyezik a vásárlás visszavonásába, visszavonási díjat kell fizetni, amely a vásárlási ár 15%-a. A visszaszállítás a fogadónak – jelen esetben az Eladónak – díjtalanul kell, hogy történjen, különben nem áll az Eladó módjában átvenni az árut. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzés vagy javítás céljából visszaküldött termékekre is. Csak eredeti csomagolásban és az új állapottal mindenben megegyező állapotban vesz vissza az Eladó árut. Amennyiben a Vevő sikertelenül szereli be a terméket, az Eladó semmilyen követelést nem fogad el (pl. beszerelései költségek, a szereléssel, kicseréléssel eltöltött idő). Az Eladó egy esetleges visszahívási akció keretében visszakövetelheti az érte kifizetett ellenérték visszafizetésével bármilyen extra költség vagy kárigény nélkül.Letölthető formanyomtatvány:

Jegyzőkönyv minta a fogyasztó kifogásáról – a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján

– 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
– 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

Ügyfélszolgálat.

Tel.: 70 2832 924

9126 Gyarmat. Kossuth u. 18/b.

E-mail:dekoraciosmatrica@t-online.hu