Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A vevő jogosult a megrendeléstől számított: 12 órán belül de még a gyártást, vagy kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezni-e kell emailben a dekoraciosmatrica.hu Ügyfélszolgálatán! Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. A termék lemondás nélküli át nem vétele nem elfogadott!
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;
A dekoraciosmatrica.hu kizárólag sérülésmentes, számlával igazolt származású, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik, illetve már használt termék esetén szintén nem áll módunkban a visszavásárlást foganatosítani.
A webshopon keresztül rendelt termékek esetén a távollévők között köttetett szerződésnél 14 napon belül indoklás nélkül lemondtaható a megrendelt termék. Amennyiben a termék bizonyíthatóan jó, de nem a megfelelőt rendelte az ügyfél úgy azt 10 munkanap után csak 30% érték csökkenéssel tudjuk vissza venni, amennyiben egyébként nem használt, nem keletkezett benne kár.

Letölthető formanyomtatvány:

Elállási nyilatkozat – interneten rendelt termék esetén

Elállási nyilatkozat – késedelmes teljesítés miatt 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Webáruházunkban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A dekoraciosmatrica.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
– Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
– Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése.
– Bármely szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
A dekoraciosmatrica.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webshopunkhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Webshopunkhoz való kapcsolódásáért és a Webshopban való vásárlásért.
A dekoraciosmatrica.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A dekoraciosmatrica.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webshopunkban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
A  dekoraciosmatrica.hu szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Webáruházát, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a dekoraciosmatrica.hu nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Webshopunkban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
A dekoraciosmatrica.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a dekoraciosmatrica.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a dekoraciosmatrica.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Linkek

– Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
– MKEH
– Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

Ügyfélszolgálat.

Tel.: 70 307 8549

9126 Gyarmat. Kossuth u. 18/b.

E-mail:dekoraciosmatrica@t-online.hu